Om Kateterfakta.nu

Kateterfakta.nu är främst till för dig som använder urinkateter eller som fått rådet att använda det men ännu inte börjat. Behandling med urinkateter delas in i tre grupper och sajten är uppbyggd för att lätt kunna ta till sig den information som gäller för var och en av dem. Dessutom är det enkelt att i varje fråga jämföra med de andra alternativen.

Om du känner dig osäker på betydelsen av olika förkortningar och fackuttryck så finns de förklarade i ordlistan.

Syftet är att ge ökad kunskap till dig som använder kateter och dina anhöriga, men även till vårdpersonal som arbetar med kateterbehandling.
Vi hoppas att du genom den kunskap som är samlad här både ska bli tryggare i din kateterbehandling och i samråd med din vårdgivare kunna göra de bästa valen för din situation.