Behandling med kateter

Behandlingen avslutas när du och din vårdgivare gemensamt bestämmer att du inte behöver behandlas med kateter längre.

När du ska avsluta din behandling mäter du hur mycket som kommer när du kissar på vanligt sätt. Sedan mäter du hur mycket som kommer ut vid självkateterisering omedelbart därefter. Utvärderingen sker i samråd med din vårdgivare.

Behandling med kateter

Behandlingen avslutas när du och din vårdgivare gemensamt bestämmer att du inte behöver behandlas med kateter längre.

En kateterbehandling kan avslutas på olika sätt. Oftast tas den kvarliggande katetern via urinröret bort genom att ballongen töms på vätska. Ibland fylls urinblåsan med saltvatten innan katetern tas bort så att du blir kissnödig fortare. När katetern tagits bort kontrollerar man att blåsan töms tillräckligt. Oftast görs det med ultraljud

Behandling med kateter

Behandlingen avslutas när du och din vårdgivare gemensamt bestämmer att du inte behöver behandlas med kateter längre.

Din suprapubiska kateter stängs så att urinblåsan får fyllas med urin. Sedan får du kissa på vanligt sätt. Efter det mäter man om urin är kvar i blåsan. Om allt fungerar kan katetern avlägsnas.