Behandling med kateter

Behandlingen avslutas när du och din vårdgivare gemensamt bestämmer att du inte behöver behandlas med kateter längre.

När du ska avsluta din behandling mäter du hur mycket som kommer när du kissar på vanligt sätt. Sedan mäter du hur mycket som kommer ut vid självkateterisering omedelbart därefter. Utvärderingen sker i samråd med din vårdgivare.

Behandling med kateter

Behandlingen avslutas när du och din vårdgivare gemensamt bestämmer att du inte behöver behandlas med kateter längre.

Behandling med KAD kan avslutas på olika sätt. Innan katetern dras ut töms ballongen på vätska, katetern blir då ett rakt och mjukt rör,. När katetern tagits bort är det viktigt att kontrollera att du kan kissa och att blåsan töms tillräckligt. Du kan ha fått stänga din KAD ett par timmar innan borttagandet eller kan urinblåsan fyllas med saltvatten innan katetern tas bort så att du blir kissnödig fortare. Efter att du kissat mäts den urin som kanske är kvar i urinblåsan, helst med ultraljud. Det är bra om mätningen upprepas efter några dagar.

Behandling med kateter

Behandlingen avslutas när du och din vårdgivare gemensamt bestämmer att du inte behöver behandlas med kateter längre.

Din suprapubiska kateter stängs så att urinblåsan får fyllas med urin. Sedan får du kissa på vanligt sätt. Efter det mäter man om urin är kvar i blåsan genom att öppna katetern. Om allt fungerar kan katetern dras ut efter att ballongen tömts på vätska, eller annan mekanism Ett förband läggs över såret där katetern gått in i blåsan, det läker inom några dagar.