Kateterfakta.nu är framtagen av en expertgrupp med representanter från vården, tillverkare samt patienter med egen erfarenhet av urinkateter. Sajten samlar information kring de olika typer av kateterbehandling som finns att tillgå, och svarar på vanliga frågor.

Arbetet har letts av nätverket Nikola inom ramen för regeringssatsningen ”Bättre vård vid kroniska sjukdomar” i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening, Föreningen Sinoba, Personskadeförbundet RTP, Neuroförbundet och branschorganisationen Swedish Medtech.

Arbetsgruppens medlemmar:

Agneta Sandberg
Uro- och tarmterapeut, leg sjuksköterska. Barn och Ungdomskliniken, Blekingesjukhuset

Gunnel Andersson
Medicine doktor, uroterapeut, leg sjuksköterska, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet

Märta Lauritzen
Uroterapeut, leg sjuksköterska, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Håkan Leander
Webbansvarig

Nina Nilsson
Bactiguard AB. Representant branschorganisationen Swedish Medtech.

ETC Kommunikation
Strategi och produktion

Publicerad 2017-03-01

Revidering 2018-05-16

I revidering 2021-10-15 medverkade

För Nikola:
Agneta Sandberg
Märta Lauritzen
Anders Engelholm
Webbansvarig.

För patientorganisationer:
Tord Hansson
Personskadeförbundet RTP

Kent Revedal
Neuroförbundet RG Aktiv

För branschorganisationen Swedish Medtech:

Maria Meyner
Coloplast

Anders Lundqvist
B.Braun

Faktagranskad 2018-03-01 och 2021-10-15 av
Helena Thulin
Medicine doktor, leg. sjuksköterska, Karolinska Institutet, CLINTEC/Enheten för urologi, Stockholm

Visitkort med webbadress till Kateterfakta.nu kan rekvireras från kontakt@nikola.nu