Behandling med kateter

Du har troligtvis fått behandling med kateter för att du har svårt att kissa, men det kan även finnas andra orsaker. Är du osäker på varför du har kateter så tala med din vårdgivare eller förskrivare, som kan informera om orsaken.

Behandling med kateter

Du har troligtvis fått behandling med kateter för att du har svårt att kissa på vanligt sätt, men det kan även finnas andra orsaker. Är du osäker på varför du har kateter så tala med din vårdgivare eller förskrivare som kan informera om orsaken.

Behandling med kateter

Du har troligtvis fått behandling med kateter för att du har svårt att kissa på vanligt sätt, men det kan även finnas andra orsaker. Är du osäker på varför du har kateter så tala med din vårdgivare eller förskrivare som kan informera om orsaken.