Behandling med kateter

Att ha svårt att tömma blåsan är inte ovanligt. Det kan bero på diabetes, neurologisk påverkan eller skador i urinvägarna. Hos män är en förstorad prostatakörtel en vanlig orsak, då körteln kan trycka ihop urinröret. Då kan du uppleva att det blir svårt att börja kissa, att du tvingas krysta för att få fram urinen, att strålen är svag och att urinen kommer i portioner.

Vissa kan ha en känsla av att urinblåsan inte blir tom, eller känna sig kissnödig oftare än förut. Det kan bero på att blåsan inte tömmer sig och att det är urin kvar efter att du kissat. Om problemet fortsätter kan det behöva behandlas för att undvika återkommande urinvägsinfektioner och påverkan på njurarna. En stor mängd kvarliggande urin kan också leda till att blåsans muskler tänjs ut. För att minska risken för bestående problem kan du behöva kateter för att tömma blåsan, en kortare eller längre tid..

Det finns en del fackuttryck kring detta som din vårdgivare använder eller som du ser i din journal. Följande uttryck är vanligt förekommande:

Problemet med att inte kunna tömma blåsan helt kallas urinretentionLäs mer om urinretention här

Den urin finns kvar i blåsan efter att du kissat kallas residualurinLäs mer om residualurin här.

Om du helt tappat förmågan att tömma blåsan på egen hand kallas det för urinstopp eller urinstämma Om du drabbas av detta behöver du uppsöka vården så fort som möjligt. Läs mer om urinstämma här.

Behandling med kateter

Att ha svårt att tömma blåsan är inte ovanligt. Det kan bero på diabetes, neurologisk påverkan eller skador i urinvägarna. Hos män är en förstorad prostatakörtel en vanlig orsak, då körteln kan trycka ihop urinröret. Då kan du uppleva att det blir svårt att börja kissa, att du tvingas krysta för att få fram urinen, att strålen är svag och att urinen kommer i portioner.

Vissa kan ha en känsla av att urinblåsan inte blir tom, eller känna sig kissnödig oftare än förut. Det kan bero på att blåsan inte tömmer sig och att det är urin kvar efter att du kissat. Om problemet fortsätter kan det behöva behandlas för att undvika återkommande urinvägsinfektioner och påverkan på njurarna. En stor mängd kvarliggande urin kan också leda till att blåsans muskler tänjs ut. För att minska risken för bestående problem kan du behöva kateter för att tömma blåsan, en kortare eller längre tid.

Det finns en del fackuttryck kring detta som din vårdgivare använder eller som du ser i din journal. Följande uttryck är vanligt förekommande:

Problemet med att inte kunna tömma blåsan helt kallas urinretentionLäs mer om urinretention här

Den urin finns kvar i blåsan efter att du kissat kallas residualurinLäs mer om residualurin här.

Om du helt tappat förmågan att tömma blåsan på egen hand kallas det för urinstopp eller urinstämma Om du drabbas av detta behöver du uppsöka vården så fort som möjligt. Läs mer om urinstämma här.

Behandling med kateter

Att ha svårt att tömma blåsan är inte ovanligt. Det kan bero på diabetes, neurologisk påverkan eller skador i urinvägarna. Hos män är en förstorad prostatakörtel en vanlig orsak, då körteln kan trycka ihop urinröret. Då kan du uppleva att det blir svårt att börja kissa, att du tvingas krysta för att få fram urinen, att strålen är svag och att urinen kommer i portioner.

Vissa kan ha en känsla av att urinblåsan inte blir tom, eller känna sig kissnödig oftare än förut. Det kan bero på att blåsan inte tömmer sig och att det är urin kvar efter att du kissat. Om problemet fortsätter kan det behöva behandlas för att undvika återkommande urinvägsinfektioner och påverkan på njurarna. En stor mängd kvarliggande urin kan också leda till att blåsans muskler tänjs ut. För att minska risken för bestående problem kan du behöva kateter för att tömma blåsan, en kortare eller längre tid.

Det finns en del fackuttryck kring detta som din vårdgivare använder eller som du ser i din journal. Följande uttryck är vanligt förekommande:

Problemet med att inte kunna tömma blåsan helt kallas urinretentionLäs mer om urinretention här

Den urin finns kvar i blåsan efter att du kissat kallas residualurinLäs mer om residualurin här.

Om du helt tappat förmågan att tömma blåsan på egen hand kallas det för urinstopp eller urinstämma Om du drabbas av detta behöver du uppsöka vården så fort som möjligt. Läs mer om urinstämma här.