Problem och risker

När du just börjat med självkateterisering kan det komma lite blod i urinen eller på katetern. Det beror ofta på att urinröret är irriterat. Det är inte farligt och behöver inte åtgärdas. Om det inte slutat blöda efter några dagar ska du kontakta din vårdgivare.

Om urinen är tjock av blod eller om du har levrat blod i urinen ska du snarast kontakta vården.

Problem och risker

Ibland är urinen lite rosafärgad, särskilt i början av kateterbehandlingen. Blod är ett mycket starkt färgämne och bara några droppar kan färga en hel urinpåse. Blödningen beror ofta på att urinröret är irriterat. Det är inte farligt och behöver inte åtgärdas. Om det inte slutat blöda efter några dagar ska du kontakta din vårdgivare.

Om urinen är tjock av blod eller om du har levrat blod i urinen ska du snarast kontakta vården.

Problem och risker

Ibland är urinen lite rosafärgad, särskilt början av kateterbehandlingen. Blod är ett mycket starkt färgämne och bara några droppar kan färga en hel urinpåse. Blödningen beror ofta på att urinröret är irriterat. Det är inte farligt och behöver inte åtgärdas. Om det inte slutat blöda efter några dagar ska du kontakta din vårdgivare.

Om urinen är tjock av blod eller om du har levrat blod i urinen ska du snarast kontakta vården.