Olika kateterhjälpmedel

En rak och lite rundad kateterspets (sk Nelaton) är vanligast

Vid svårighet att föra in katetern finns alternativ:

En böjd kateterspets (s.k. Tiemann). Spetsen behöver hållas uppåt för att följa urinrörets form. Ett riktmärke på utsidan visar var spetsen är så att den kan hållas uppåt hela vägen in till blåsan.

En oliv/kulformad spets är rundad och flexibel  vilket kan underlätta införandet.

Olika kateterhjälpmedel

En rak och lite rundad kateterspets (sk Nelaton) är vanligast

Vid svårighet att föra in katetern finns alternativ:

En böjd kateterspets (s.k. Tiemann). Spetsen behöver hållas uppåt för att följa urinrörets form. Ett riktmärke på utsidan visar var spetsen är så att den kan hållas uppåt hela vägen in till blåsan.

 

Olika kateterhjälpmedel

Denna fråga gäller inte för denna typ av kateter.