Livet med kateter

Det finns inga hinder för att resa, men du bör ta med de katetrar som du kommer behöva under resan. Om du ska flyga behöver du ha katetrar för några dagars förbrukning i handbagaget eftersom incheckat bagage ibland kommer bort. Det finns hjälpmedelsintyg som förenklar vid tullkontroller. Intyg får du av din vårdgivare.

Livet med kateter

Kateterbehandling är inget hinder för att resa. Tag med de hjälpmedel du behöver. Om du ska flyga behöver du ha extra material i handbagaget eftersom incheckat bagage ibland kommer bort.
Om du är orolig för att urin ska läcka i sängen kan du ta med lakansskydd för att skydda madrassen.

Livet med kateter

Kateterbehandling är inget hinder för att resa. Tag med de hjälpmedel du behöver. Om du ska flyga behöver du ha extra material i handbagaget eftersom incheckat bagage ibland kommer bort.
Om du är orolig för att urin ska läcka i sängen kan du ta med lakansskydd för att skydda madrassen.