Olika kateterhjälpmedel

Om du har svårt att tömma blåsan på en toalett kan du istället koppla katetern till en urinpåse som du sedan tömmer på lämplig plats. Urinpåsar eller färdiga set med kateter och påse kan du få förskrivet av din vårdgivare. Det finns också förlängningsslangar som du kan koppla till katetern för att nå fram till toalettstolen om du sitter i rullstol.

Ventil används inte vid RIK.

Olika kateterhjälpmedel

Du kan ha din kateter kopplad till en kateterventil eller till en urinpåse.
Med kateterventil tömmer du ut urinen genom att öppna ventilen, du får en naturlig blåsträning och minskar risken att blåsan tappar sin elasticitet. Om du inte känner när blåsan fylls får du tömma på regelbundna tider, dagtid med tre till fyra timmars mellanrum. Det bör inte vara mer än fyra deciliter urin vid varje tömning, så använd ett måttkärl ibland och anpassa tiderna. Det går att koppla en urinpåse till ventilen på natten eller vid andra tillfällen.
Urinpåse används när du inte har möjlighet att sköta en kateterventil eller om det inte är bra att samla urin i blåsan. Till exempel kan det vara vid urinvägsinfektion som ger besvär, vid blod i urinen eller om det lätt blir stopp i katetern.
Urinpåsar finns i olika storlekar och slanglängd. Dagtid är det vanligt med en tömningsbar urinpåse som rymmer cirka en halv liter och med 15–50 centimeters slang. På natten kan du koppla den tömningsbara påsen till en större påse.

Kateter med ventil
Kateter med ventil

Olika kateterhjälpmedel

Din kateter kan kopplas till en kateterventil eller till en urinpåse.
Med kateterventil tömmer du ut urinen genom att öppna ventilen, du får en naturlig blåsträning och minskar risken att blåsan tappar sin elasticitet. Om du inte känner när blåsan fylls får du tömma på regelbundna tider, dagtid med tre till fyra timmars mellanrum. Det bör inte vara mer än fyra deciliter urin vid varje tömning så använd ett måttkärl ibland och anpassa tiderna. Det går att koppla en urinpåse till ventilen på natten eller vid andra tillfällen.
Urinpåse används när du inte har möjlighet att sköta en kateterventil eller om det inte är bra att samla urin i blåsan. Till exempel kan det vara vid urinvägsinfektion som ger besvär, vid blod i urinen eller om det lätt blir stopp i katetern.
Urinpåsar finns i olika storlekar och slanglängd. Dagtid är det vanligt med en tömningsbar urinpåse som rymmer cirka en halv liter och med 15–50 centimeters slang. På natten kan du koppla den tömningsbara påsen till en större påse.


Kateter med ventil