Problem och risker

Om det inte kommer någon urin när du självkateteriserar har du troligtvis inte kommit in i urinblåsan eftersom urin produceras hela tiden.

Några tips:

  • Vrid katetern
  • Dra ut katetern någon eller några millimeter

Ta ut katetern helt, vänta en halvtimme och försök igen med ny kateter.

Problem och risker

Det kan finnas flera orsaker till att det blir stopp i katetern. Om du inte tror att det beror på att katetern är vikt eller att den har glidit ner i urinröret bör du kontakta vården.

Vikt kateter eller slang
Kontrollera först att katetern inte är vikt.

Katetern sitter inte på plats
Katetern har glidit ner i urinröret och urinen kan inte tömmas ut. Prova att försiktigt föra in katetern ett par centimeter i urinröret för att se om det börja rinna. Om urinen börjar rinna bör du ta kontakt med din vårdgivare för att kontrollera ballongen som håller katetern på plats i urinblåsan.

Igentäppt kateter
Stopp i katetern kan bero på att urinen är grumlig och innehåller salter, grus och bakterier som täpper till katetern. Ofta behöver din kateter bytas. Ibland kan risken för nya stopp minska genom att urinblåsan spolas.
Du kan minska risken för stopp i katetern om du tar för vana att dricka ett extra glas vatten vid varje måltid.

Problem och risker

Det kan finnas flera orsaker till att det blir stopp i katetern. Om du inte tror att det beror på att katetern är vikt bör du kontakta vården.

Vikt kateter eller slang
Kontrollera först att katetern inte är vikt.

Igentäppt kateter
Stopp i katetern kan bero på att urinen är grumlig och innehåller salter, grus och bakterier som täpper till katetern. Ofta behöver din kateter bytas. Ibland kan risken för nya stopp minska genom att urinblåsan spolas.
Du kan minska risken för stopp i katetern om du tar för vana att dricka ett extra glas vatten vid varje måltid.