Behandling med kateter

Det finns ett antal hälsorisker förknippade med kateterbehandling.

Urinvägsinfektion
Vid RIK kan bakterier föras in i urinblåsan med katetern. De kan förekomma både med och utan symtom.

Det kan vara att du känner dig kissnödig ofta, att det gör ont eller svider i blåsa eller urinrör och allmän sjukdomskänsla. Om du har frossa eller feber över 38 grader ska du snarast kontakta vården.

Vissa bakterier lyckas överleva trots behandling med antibiotika. Dessa bakterier har blivit motståndskraftiga och kallas resistenta. Läs mer om resistenta bakterier här.

Om du har upprepade urinvägsinfektioner med feber och sjukdomskänsla bör du diskutera annan behandling med din vårdgivare. Läs mer om upprepade infektioner här.

Ärrbildning i urinröret
Det kan ibland vara svårt att föra in katetern, och urinröret kan bli skadat. Skadan läker, men ärret som bildats kan göra det trångt i urinröret vilket kan försvåra kateteriseringen.

Blåssten
Blåssten är ganska ovanligt, men risken att få blåssten ökar om du använder kateter. Du kan ha blåssten i flera år utan att märka det, men det är först när du får symtom som du behöver åtgärda det. Tecken på blåssten kan vara att du blir kissnödig ofta, smärta eller kramper i blåsan men också upprepade urinvägsinfektioner och blod i urinen.
Kontakta den vårdgivare som har ansvar för din kateterbehandling alternativt 1177 Vårdguiden vid dessa besvär. Läs mer om blåssten här.

Behandling med kateter

Det finns ett antal hälsorisker förknippade med kateterbehandling.

Urinvägsinfektion
Bakterier i urin förekommer så gott som alltid i samband med kvarliggande urinkateter. De kan förekomma både med eller utan symptom. Läs mer om bakterier utan symptom här.

Det kan vara att du känner dig kissnödig ofta, att det gör ont eller svider i blåsa eller urinrör och allmän sjukdomskänsla. Om du har frossa eller feber över 38 grader ska du snarast kontakta vården.

Om du har fått antibiotika mot urinvägsinfektion bör katetern bytas inom två dagar efter att du började med antibiotikabehandlingen. Detta för att få bort överlevande bakterier som finns på katetern (biofilm) och som antibiotika inte kommer åt. Läs mer om biofilm här.

Vissa bakterier överlever trots behandling med antibiotika. Dessa bakterier har blivit motståndskraftiga och kallas resistenta. Läs mer om resistenta bakterier här.

Om du har upprepade urinvägsinfektioner med feber och sjukdomskänsla bör du diskutera annan behandling med din vårdgivare. Läs mer om upprepade infektioner här.

Ärrbildning i urinröret
Det kan ibland vara svårt att föra in katetern, och urinröret kan bli skadat. Skadan läker, men ärret som bildats kan göra det trångt i urinröret. Den ständiga nötningen av kateter kan irritera slemhinnan i urinröret och orsaka inflammation som också kan leda till ärrbildning.

Blåssten
Blåssten är ganska ovanligt, men risken att få blåssten ökar om du har kateter. Du kan ha blåssten i flera år utan att märka det, men det är först när du får symtom som du behöver åtgärda det. Tecken på blåssten kan vara att du blir kissnödig ofta, smärta eller kramper i blåsan men också upprepade urinvägsinfektioner och blod i urinen.
Kontakta den vårdgivare som har ansvar för din kateterbehandling alternativt 1177 Vårdguiden vid dessa besvär. Läs mer om blåssten här.

Behandling med kateter

Det finns ett antal hälsorisker förknippade med kateterbehandling.

Urinvägsinfektion
Bakterier i urinen förekommer så gott som alltid i samband med kvarliggande suprapubisk kateter. Det kan vara att du känner dig kissnödig ofta, att det gör ont eller svider i urinblåsan och allmän sjukdomskänsla. Om du har frossa eller feber över 38 grader ska du snarast kontakta vården.

Om du har fått antibiotika mot urinvägsinfektion bör katetern bytas inom två dagar efter att du började med antibiotikabehandlingen. Detta för att få bort överlevande bakterier som finns på katetern (biofilm) och som antibiotika inte kommer åt. Läs mer om biofilm här.

Vissa bakterier lyckas överleva trots behandling med antibiotika. Dessa bakterier har blivit motståndskraftiga och kallas resistenta. Läs mer om resistenta bakterier här.

Om du har upprepade urinvägsinfektioner med feber och sjukdomskänsla bör du diskutera annan behandling med din vårdgivare. Läs mer om upprepade infektioner här.

Blåssten
Blåssten är ganska ovanligt, men risken att få blåssten ökar om du har kateter. Du kan ha blåssten i flera år utan att märka det, men det är först när du får symtom som du behöver åtgärda det. Tecken på blåssten kan vara att du blir kissnödig ofta, smärta eller kramper i blåsan men också upprepade urinvägsinfektioner och blod i urinen.
Kontakta den vårdgivare som har ansvar för din kateterbehandling alternativt 1177 Vårdguiden vid dessa besvär. Läs mer om blåssten här.