Behandling med kateter

Behandlingen avslutas när du och din vårdgivare gemensamt bestämmer att du inte behöver behandlas med kateter längre.

När du ska avsluta din behandling mäter du hur mycket som kommer när du kissar på vanligt sätt. Sedan mäter du hur mycket som kommer ut vid självkateterisering omedelbart därefter. Utvärderingen sker i samråd med din vårdgivare.

Behandling med kateter

Behandlingen avslutas när du och din vårdgivare gemensamt bestämmer att du inte behöver behandlas med kateter längre.

En kateterbehandling kan avslutas på olika sätt. Ballongen töms på vätska innan katetern dras ut. Ibland fylls urinblåsan med saltvatten innan katetern tas bort så att du blir kissnödig fortare. När katetern tagits bort är det viktigt att kontrollera att du kan kissa och att blåsan töms tillräckligt. Helst görs det med ultraljud och kan behöva upprepas flera gånger.

Behandling med kateter

Behandlingen avslutas när du och din vårdgivare gemensamt bestämmer att du inte behöver behandlas med kateter längre.

Din suprapubiska kateter stängs så att urinblåsan får fyllas med urin. Sedan får du kissa på vanligt sätt. Efter det mäter man om urin är kvar i blåsan. Om allt fungerar kan katetern avlägsnas.