Problem och risker

Inte aktuellt för denna kateter

Problem och risker

Om katetern mot förmodan skulle ramla ut är det viktigt att omgående kontakta vården så att en ny kateter kan sättas.

Problem och risker

Om katetern mot förmodan skulle åka ut är det viktigt att omgående kontakta vården så att en ny kateter kan sättas. Annars finns risk att kateterkanalen sluter sig.