Olika kateterhjälpmedel

En rundad spets är vanligast. Den kallas Nelaton efter sin upphovsperson.

Om det är svårt att få katetern att passera delar i urinröret hos män kan en böjd och lite avsmalnad spets fungera bra. Denna kallas Tiemann efter sin upphovsperson. Den som sätter in en kateter med Tiemannspets, du eller någon annan, behöver ha ett riktmärke på utsidan av katetern så att spetsen hålls uppåt hela vägen in till blåsan.

Nelaton, rundad och rak kateterspets

Nelaton, rundad och rak kateterspets

Tiemann, böjd och avsmalnad kateterspets

Tiemann, böjd och avsmalnad kateterspets

Olika kateterhjälpmedel

En rundad spets är vanligast. Den kallas Nelaton efter sin upphovsperson.

Om det är svårt att få katetern att passera delar i urinröret hos män kan en böjd och lite avsmalnad spets fungera bra. Denna kallas Tiemann efter sin upphovsperson.

Kvarliggande kateter Tiemann respektive Nelaton.

Tiemann, böjd och avsmalnad kateterspets

RIK-kateter Nelaton respektive Tiemann.

Nelaton, rundad och rak kateterspets

Olika kateterhjälpmedel

Denna fråga gäller inte för denna typ av kateter.