Behandling med kateter

Du ska inte ha kateter längre än nödvändigt, och du har rätt att vara delaktig och bestämma över din kateterbehandling.

Kontakta din vårdgivare om du tror att du inte längre behöver kateter för att kissa för att utvärdera ditt behov av behandlingen. Om kateter behövs kanske du vill prova suprapubisk (Supra) eller kvarliggande (KAD) istället.

Behandling med kateter

Du ska inte ha kateter längre än nödvändigt, och du har rätt att vara delaktig och bestämma över din kateterbehandling.

Kontakta din vårdgivare om du tror att du inte längre behöver kateter för att kissa för att utvärdera ditt behov av behandlingen. Om kateter behövs kanske du vill prova suprapubisk (Supra) eller självkateterisering (RIK) istället.

Behandling med kateter

Du ska inte ha kateter längre än nödvändigt, och du har rätt att vara delaktig och bestämma över din kateterbehandling.

Kontakta din vårdgivare om du tror att du inte längre behöver kateter för att kissa för att utvärdera ditt behov av behandling. Om kateter behövs kanske du vill prova kvarliggande kateter via urinröret (KAD) eller självkateterisering (RIK) istället.

Med en Supra kopplad till ventil är det möjligt att prova RIK utan att ta bort den suprapubiska katetern.