Livet med kateter

När du har använt din kateter lägger du tillbaka den i sin förpackning och slänger i hushållssoporna.

Livet med kateter

Kasta dina använda urinuppsamlingspåsar och övrigt katetermaterial i hushållssoporna. Det är viktigt att du först har tappat ur all urin.
Katetern avlägsnas av vårdpersonal. Om detta sker hemma hos dig slängs även katetern i hushållssoporna.

Livet med kateter

Kasta dina använda urinuppsamlingspåsar och övrigt katetermaterial i hushållssoporna. Det är viktigt att du först har tappat ur all urin.
Katetern avlägsnas av vårdpersonal. Om detta sker hemma hos dig slängs även katetern i hushållssoporna.