Skötsel

Denna fråga gäller inte för denna typ av kateter.

Skötsel

Stängd kateter betyder att du kopplar en ventil till katetern som du öppnar när du känner dig kissnödig. Sedan tömmer du ut urinen i toaletten eller ett uppsamlingskärl. Urinen behöver tömmas regelbundet även om du inte känner kissnödighet. En tumregel är minst var fjärde timme och som mest fyra deciliter.

Öppen kateter betyder att urinen rinner konstant till en urinpåse. Detta behövs när urinen inte bör förvaras i urinblåsan, till exempel om du har en urinvägsinfektion med feber eller om det är blod i urinen.

Skötsel

Stängd kateter betyder att du kopplar en ventil till katetern som du öppnar när du känner dig kissnödig. Sedan tömmer du ut urinen i toaletten eller ett uppsamlingskärl. Urinen behöver tömmas regelbundet även om du inte känner kissnödighet. En tumregel är minst var fjärde timme och som mest fyra deciliter.

Öppen kateter betyder att urinen rinner konstant till en urinpåse. Detta behövs när urinen inte bör förvaras i urinblåsan, till exempel om du har en urinvägsinfektion med feber eller om det är blod i urinen.