Olika kateterhjälpmedel

Din vårdgivare skriver ut den kateter du behöver och ansvarar för att du får de kateterhjälpmedel som passar dig och din livsstil bäst. Hen har också ansvar för att följa upp hur de fungerar. Patientlagen ger dig rätt att vara med och välja produkter utifrån den medicinska bedömning som gjorts.

Katetrar och kateterhjälpmedel är skattefinansierade. På några ställen i landet tas en avgift som kan föras in på ditt högkostnadskort.

Det finns ett stort utbud av produkter vilket kan variera beroende på vad som finns upphandlat där du bor. Det kan även variera beroende på om du bor hemma, har kommunal hemsjukvård eller bor på särskilt boende (sjukhem). I de flesta fall är utbudet stort, men du kan råka ut för att den produkt som du fått på sjukhuset ersätts med en annan på ett sjukhem. Detta gäller såväl katetrar som urinpåsar, ventiler och fixeringar.

Vilka produkter finns tillgängliga där du bor? Läs på www.1177.se/hjalpmedel.
En internationell produktguide finner du på www.continenceproductadvisor.org

Olika kateterhjälpmedel

Din vårdgivare skriver ut den kateter du behöver och ansvarar för att du får de kateterhjälpmedel som passar dig och din livsstil bäst. Hen har också ansvar för att följa upp hur de fungerar. Patientlagen ger dig rätt att vara med och välja produkter utifrån den medicinska bedömning som gjorts.

Katetrar och kateterhjälpmedel är skattefinansierade. På några ställen i landet tas en avgift som kan föras in på ditt högkostnadskort.

Det finns ett stort utbud av produkter vilket kan variera beroende på vad som finns upphandlat där du bor. Det kan även variera beroende på om du bor hemma, har kommunal hemsjukvård eller bor på särskilt boende (sjukhem). I de flesta fall är utbudet stort, men du kan råka ut för att den produkt som du fått på sjukhuset ersätts med en annan på ett sjukhem. Detta gäller såväl katetrar som urinpåsar, ventiler och fixeringar.

Vilka produkter finns tillgängliga där du bor? Läs på www.1177.se/hjalpmedel.
En internationell produktguide finner du på www.continenceproductadvisor.org

Olika kateterhjälpmedel

Din vårdgivare skriver ut den kateter du behöver och ansvarar för att du får de kateterhjälpmedel som passar dig och din livsstil bäst. Hen har också ansvar för att följa upp hur de fungerar. Patientlagen ger dig rätt att vara med och välja produkter utifrån den medicinska bedömning som gjorts.

Katetrar och kateterhjälpmedel är skattefinansierade. På några ställen i landet tas en avgift som kan föras in på ditt högkostnadskort.

Det finns ett stort utbud av produkter vilket kan variera beroende på vad som finns upphandlat där du bor. Det kan även variera beroende på om du bor hemma, har kommunal hemsjukvård eller bor på särskilt boende (sjukhem). I de flesta fall är utbudet stort, men du kan råka ut för att den produkt som du fått på sjukhuset ersätts med en annan på ett sjukhem. Detta gäller såväl katetrar som urinpåsar, ventiler och fixeringar.

Vilka produkter finns tillgängliga där du bor? Läs på www.1177.se/hjalpmedel.
En internationell produktguide finner du på www.continenceproductadvisor.org