Livet med kateter

Som anhörig till någon som använder självkateterisering är det viktigt att veta att det är ett annat sätt att kissa på. Det går att leva sitt liv som vanligt så länge man har katetrar med sig.

Det tar normalt lite längre tid för personen på toaletten.

Upplevelsen av att vara beroende av katetrar kan ändå påverka livet.

Har du funderingar – fråga istället för att anta eller gissa.

Livet med kateter

Som anhörig till någon som har kvarliggande kateter kan det vara bra att veta att katetern kan medföra olika problem och hinder i vardagen. Läs gärna avsnitten om skötsel och eventuella problem som kan uppstå.

Livet med kateter

Som anhörig till någon som har suprapubisk kateter kan det vara bra att veta att katetern kan medföra olika problem och hinder i vardagen. Läs gärna avsnitten om skötsel och eventuella problem som kan uppstå.
Om katetern mot förmodan skulle ramla ut är det viktigt att omgående kontakta vården så att en ny kateter kan sättas. Annars finns risk att kateterkanalen sluter sig.