Behandling med kateter

För att kunna ta en aktiv del i kateterbehandlingen är det viktigt att du har fått tillräcklig information. Dessa frågor bör din vårdgivare informera om:

Varför har jag kateter?
Vem har ordinerat?

Vilken kateter ska jag använda?
Finns det olika typer av katetrar jag kan använda?

Hur ofta ska jag självkateterisera?
Hur länge ska jag självkateterisera?

Till vem ska jag vända mig om jag har frågor eller får problem?
Till vem ska jag vända mig för att få material?

Behandling med kateter

För att kunna ta en aktiv del i kateterbehandlingen är det viktigt att du har fått tillräcklig information. Dessa frågor bör din vårdgivare informera om:

Varför har jag kateter?
Vem har ordinerat?

Vilken kateter har jag fått?
Finns det olika typer av katetrar jag kan ha?

Hur länge ska kateterbehandlingen pågå?
När ska katetern bytas?
Vem ska byta katetern?
Ska katetern vara kopplad till en urinpåse (blåsan alltid tom) eller till en kateterventil (blåsan fylls och töms)?

Till vem ska jag vända mig om jag har frågor eller får problem?
Till vem ska jag vända mig för att få material?

Behandling med kateter

För att kunna ta en aktiv del i kateterbehandlingen är det viktigt att du har fått tillräcklig information. Dessa frågor bör din vårdgivare informera om:

Varför har jag kateter?
Vem har ordinerat?

Vilken kateter har jag fått?
Finns det olika typer av katetrar jag kan ha?

Hur länge ska kateterbehandlingen pågå?
När ska katetern bytas?
Vem ska byta katetern?
Ska katetern vara kopplad till en urinpåse (blåsan alltid tom) eller till en kateterventil (blåsan fylls och töms)?

Till vem ska jag vända mig om jag har frågor eller får problem?
Till vem ska jag vända mig för att få material?