Behandling med kateter

Du ska inte ha kateter längre än nödvändigt, och du har rätt att vara delaktig och bestämma över din kateterbehandling.

Kontakta din vårdgivare om du tror att du inte längre behöver kateter för att kissa, eller för att prova kvarliggande eller suprapubisk kateter istället.

Behandling med kateter

Du ska inte ha kateter längre än nödvändigt, och du har rätt att vara delaktig och bestämma över din kateterbehandling.

Kontakta din vårdgivare om du tror att du inte längre behöver kateter för att kissa, eller för att prova suprapubisk eller självkateterisering/RIK istället.

Behandling med kateter

Du ska inte ha kateter längre än nödvändigt, och du har rätt att vara delaktig och bestämma över din kateterbehandling.

Kontakta din vårdgivare om du tror att du inte längre behöver kateter för att kissa, eller för att prova kvarliggande kateter via urinröret eller självkateterisering/RIK istället.