Håkan Leander, Märta Lauritzen, Agneta Sandberg, Gunnel Andersson, Nina Nilsson
Håkan Leander, Märta Lauritzen, Agneta Sandberg, Gunnel Andersson, Nina Nilsson

Kateterfakta.nu är framtagen av en expertgrupp med representanter från vården, produktspecialister och patienter med egen erfarenhet av behandling med urinkateter. Sajten samlar information kring de olika typer av kateterbehandling som finns att tillgå, och svarar på vanliga frågor.

Syftet är att ge ökad kunskap till dig som använder kateter och dina anhöriga, men även till vårdpersonal som arbetar med kateterbehandling. Vi önskar att du med god kunskap om din behandling kan ha en bättre dialog med din vårdgivare och på så sätt ta en mer aktiv del.

Arbetet har letts av nätverket Nikola inom ramen för regeringssatsningen ”Bättre vård vid kroniska sjukdomar” i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening, Föreningen Sinoba, Personskadeförbundet RTP och branschorganisationen Swedish Medtech.

Arbetsgruppens medlemmar:

Agneta Sandberg

Uro- och tarmterapeut, leg ssk. Barn och Ungdomskliniken, Blekingesjukhuset


Gunnel Andersson

Med. Dr, Uroterapeut, leg ssk, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet


Märta Lauritzen

Uroterapeut, leg ssk, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Representant Sinoba.


Håkan Leander

Webbansvarig


Nina Nilsson

Bactiguard AB. Representant branschorganisationen Swedish Medtech.


ETC Kommunikation

Strategi och produktion

Publicerad 2017-03-01

Vid revidering 2018-05-16 medverkade

Inger Blomgren

Distriktssköterska och kontinenssamordnare, Hjälpmedel Dalarna

Anders Engelholm


Distriktssköterska, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Härnösands kommun, webbansvarig Kateterfakta.nu

Faktagranskad 2018-03-01

Helena Thulin


Med. Dr. Universitetssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset