Problem och risker

Det kan hända att det läcker urin vid sidan om katetern när den förs in i urinröret. Det beror på att urinblåsan drar ihop sig. Läs mer om överaktiv blåsa.

Problem och risker

Det kan finnas flera orsaker till att det läcker bredvid katetern. Om du inte tror att det beror på att katetern eller slangen är vikt bör du kontakta den vårdgivare som har ansvar för din kateterbehandling.

Vikt kateter eller slang
Kontrollera i första hand att katetern eller slangen till urinpåsen inte är vikt.

Förstoppning
Om du inte har avföring regelbundet, det vill säga varje eller var annan dag, kan det göra att avföringen i den fyllda tarmen trycker på urinblåsan och orsakar läckage.
Frukt, grönsaker och ett extra glas vatten vid varje måltid samt motion minskar risken för att du ska bli förstoppad.
Tarmreglerande receptfria läkemedel kan köpas på apoteket. Du kan också ta kontakt med din vårdgivare l för rådgivning.

Irritation i urinröret
Slemhinnan i urinröret är ovan vid kateter och kan bli irriterad. Det kan göra att det läcker urin vid sidan om katetern.

Överaktivitet i urinblåsan
Urinblåsan drar ihop sig vilket kan göra att det läcker. Läs mer om överaktiv blåsa

Dåligt flöde från katetern
Dåligt eller inget urinflöde i katetern kan bero på att urinen är grumlig och innehåller salter, grus och bakterier som täpper till katetern. Om det inte kommer någon urin genom katetern ska du snarast ta kontakt med vården för att få hjälp. Ofta behöver din kateter bytas. Ibland kan risken för nya stopp minska genom att urinblåsan spolas.

Katetern har glidit ner i urinröret
Katetern har glidit ner i urinröret och urinen kan inte tömmas ut. Prova att försiktigt föra in katetern ett par centimeter i urinröret för att se om det börjar rinna. Om urinen börjar rinna bör du ta kontakt med din vårdgivare för att kontrollera ballongen som håller katetern på plats i urinblåsan.

Problem och risker

Det kan finnas flera orsaker till att det läcker bredvid katetern. Om du inte tror att det beror på att katetern eller slangen är vikt bör du kontakta den vårdgivare som har ansvar för din kateterbehandling.

Vikt kateter eller slang
Kontrollera i första hand att katetern eller slangen till urinpåsen inte är vikt.

Förstoppning
Om du inte har avföring regelbundet, det vill säga varje eller var annan dag, kan det göra att avföringen i den fyllda tarmen trycker på urinblåsan och skapar obehag.
Frukt, grönsaker och ett extra glas vatten vid varje måltid samt motion minskar risken för att du ska bli förstoppad.
Tarmreglerande receptfria läkemedel kan köpas på apoteket. Du kan också ta kontakt med din vårdgivare för rådgivning.

Överaktivitet i urinblåsan
Urinblåsan drar ihop sig vilket kan göra att det läcker, bredvid katetern eller via urinröret. Läs mer om överaktiv blåsa

Dåligt flöde från katetern
Dåligt eller inget urinflöde i katetern kan bero på att urinen är grumlig och innehåller salter, grus och bakterier som täpper till katetern. Om det inte kommer någon urin genom katetern ska du snarast ta kontakt med vården för att få hjälp. Ofta behöver din kateter bytas. Ibland kan risken för nya stopp minska genom att urinblåsan spolas.