Skötsel

Töm blåsan fyra till sex gånger per dygn. Det kan variera beroende på hur mycket urin du har och anledningen till att du använder självkateterisering.
Om det är för att skydda dina njurar från höga tryck är det viktigt att följa en regelbunden rutin och hålla tiderna.
Om din urinblåsa inte har kraft att tömma sig helt anpassas antalet tömningar till din situation.
Faktorer som spelar in är njurarnas funktion, om du har lätt att få urinvägsinfektion och hur din vardag påverkas. Om du känner att en urinvägsinfektion kan vara på gång är det bra att tömma blåsan oftare. Då får bakterierna lite svårare att ”få fäste”.

Skötsel

Du som använder ventil bör tänka på att blåsan behöver tömmas regelbundet även om du inte känner dig kissnödig. En tumregel är minst var fjärde timme och som mest fyra deciliter.
Om du har svårt att känna när det är mycket urin i blåsan kan du koppla ventilen till en urinpåse på natten som tas bort på morgonen.

Skötsel

Du som använder ventil bör du tänka på att blåsan behöver tömmas regelbundet även om du inte känner dig kissnödig. En tumregel är minst var fjärde timme och som mest fyra deciliter. Om du har svårt att känna när det är mycket urin i blåsan kan du koppla ventilen till en urinpåse på natten som tas bort på morgonen.