Olika kateterhjälpmedel

Din vårdgivare skriver i samråd med dig ut den kateter som bedöms passa dig bäst och ansvarar för att du får de kateterhjälpmedel som fungerar för dig. Vårdgivaren har också ansvar för att följa upp hur hjälpmedlen fungerar. Det finns flera olika katetrar upphandlade där du får din vård och patientlagen ger dig rätt att vara med och välja produkter utifrån den medicinska bedömning som gjorts.

Katetrar och kateterhjälpmedel är skattefinansierade. På några ställen i landet tas en avgift som kan föras in på ditt högkostnadskort.

Det finns ett stort utbud av produkter vilket kan variera beroende på vad som finns upphandlat där du bor. Det kan även variera beroende på om du får din vård via regionen, kommunen eller en privat vårdgivare. Det kan hända att den produkt som du fått hos en vårdgivare ersätts med en annan när du byter vårdform. Detta gäller såväl katetrar som urinpåsar, ventiler och fixeringar.

Kontakta din förskrivare om den nya produkten inte skulle fungera.

Vilka produkter finns tillgängliga där du bor? Läs på www.1177.se/hjalpmedel.
En internationell produktguide finner du på www.continenceproductadvisor.org

Olika kateterhjälpmedel

Din vårdgivare skriver ut den kateter du behöver och ansvarar för att du får de kateterhjälpmedel som passar dig och din livsstil bäst. Hen har också ansvar för att följa upp hur de fungerar. Patientlagen ger dig rätt att vara med och välja produkter utifrån den medicinska bedömning som gjorts.

Katetrar och kateterhjälpmedel är skattefinansierade. På några ställen i landet tas en avgift som kan föras in på ditt högkostnadskort.

Det finns ett stort utbud av produkter vilket kan variera beroende på vad som finns upphandlat där du bor. Det kan även variera beroende på om du får din vård via regionen, kommunen eller en privat vårdgivare. Det kan hända att den produkt som du fått hos en vårdgivare ersätts med en annan när du byter vårdform. Detta gäller såväl katetrar som urinpåsar, ventiler och fixeringar.

Kontakta din förskrivare om den nya produkten inte skulle fungera.

Vilka produkter finns tillgängliga där du bor? Läs på www.1177.se/hjalpmedel.
En internationell produktguide finner du på www.continenceproductadvisor.org

En internationell produktguide finner du på www.continenceproductadvisor.org

Olika kateterhjälpmedel

Din vårdgivare skriver ut den kateter du behöver och ansvarar för att du får de kateterhjälpmedel som passar dig och din livsstil bäst. Hen har också ansvar för att följa upp hur de fungerar. Patientlagen ger dig rätt att vara med och välja produkter utifrån den medicinska bedömning som gjorts.

Katetrar och kateterhjälpmedel är skattefinansierade. På några ställen i landet tas en avgift som kan föras in på ditt högkostnadskort.

Det finns ett stort utbud av produkter vilket kan variera beroende på vad som finns upphandlat där du bor. Det kan även variera beroende på om du får din vård via regionen, kommunen eller en privat vårdgivare. Det kan hända att den produkt som du fått hos en vårdgivare ersätts med en annan när du byter vårdform. Detta gäller såväl katetrar som urinpåsar, ventiler och fixeringar.

Kontakta din förskrivare om den nya produkten inte skulle fungera.

Vilka produkter finns tillgängliga där du bor? Läs på www.1177.se/hjalpmedel.
En internationell produktguide finner du på www.continenceproductadvisor.org